Tandimplantat

Hos Tandlægerne Hjelmensgade udføres den kirurgiske del af implantat behandlingen af Specialtandlæge Malene Helleberg. Malene er kæbekirurg (en 5-årig uddannelse), og du kan derfor være helt tryg under behandlingen. Ønsker du et implantat, kommer du til en forundersøge hos Malene. Her kan du få svar på alle dine spørgsmål.

Tandimplantater fra Astra

 

astra tech logo

Vi anvender tandimplantater fra Astra Tech, et af de mest anerkendte implantsystemer udviklet i Sverige.

Som tandlæge præsenteres vi til stadighed for nye produkter, men vi har valgt at holde os til det bedste på markedet, Astra Tech. Vi ønsker det bedste til vores patienter og læner os derfor til anbefalingerne fra Tandlægeskolerne.

Vores filosofi er, at vi udelukkende bruger behandlingsmetoder og materialer med en veldokumenteret og velafprøvet baggrund. Det betyder, at vores behandlinger er underbygget af mange års undersøgelser og studier på landets tandlægeskoler, hospitaler eller på andre velrenomerede udenlandske undervisnings- eller behandlingsinstitutioner.

Der findes alternative og noget billigere produkter på markedet end Astra Tech, dog uden samme dokumentation for forudsigelighed og pålidelighed på den lange bane.

 kroner

- Røntgenkontrol af implantater

Hvad er et tandimplantat?

Et tandimplantat er en kunstig rod lavet af titanium. Titanium har den egenskab, at det kan indgå en fysisk-kemisk forbindelse med levende knoglevæv, hvorved implantatet ”låses” fast i knoglen. Det kaldes osseointegration.

Implantatet består af tre dele: Fixturen (titanium skruen i kæben)

Abutment (mellemleddet/forlængende del mellem skruen og kronen )

Tandkronen (den kunstige tand).

Hvorfor kan tandlægen foreslå et implantat?

Et implantat kan erstatte en eller flere mistede tænder, og kan også anvendes til at fastlåse en bro eller en protese. Implantat behandling er oftest en god løsning, hvis nabotænderne til den mistede tand er helt intakte. På den måde undgås beslibning af raske tænder som ved en traditionel bro.

Forundersøgelse:

Specialtandlægen laver først en forundersøgelse for at afklare om et implantat er den korrekte behandling til dig. Tandlægen stiller spørgsmål til dit helbred, herunder om - / og i givet fald, hvilken medicin du får. På baggrund af helbred samt den kliniske undersøgelsen, vil du blive grundigt informeret om et tandimplantat er det mest hensigtsmæssige i den aktuelle situation. Til forundersøgelsen har tandlægen brug for et røntgen, og i nogle tilfælde vil der være brug for supplerende fuldkæberøntgen.

På baggrund af de kliniske forhold samt røntgenundersøgelsen, vurderer specialtandlægen, om der er tilstrækkelig plads i kæben til tandimplantatet. I tilfælde med for lidt knogle er behandlingen lidt mere kompliceret, noget dyrere og strækker sig over længere tid. Ved for lidt knogle vil der blive anvendt enten autolog knogle eller kunstig knogle. Ved forundersøgelsen afklares dine spørgsmål. Du bliver informeret om, hvorledes behandlingen foregår, ligesom du vil få udleveret et skriftligt prisoverslag.

Kan alle patienter få lavet et tandimplantat?

I langt de fleste tilfælde kan det lade sig gøre. Der er dog tilfælde, hvor der kræves supplerende behandling som forudsætning for at prognosen for implantatbehandlingen bliver god eller mulig at gennemføre. Det drejer sig om :

1. Paradontosebehandling

2. Fjernelse af tænder der ikke kan bevares pga infektion

3. Korrektion af bidhøjden, hvis tandsættet er meget slidt

4. Bøjlebehandling, hvis der ikke er plads nok til et implantat.

5. Opbygning af manglende knogle, hvis der ikke er tilstrækkelig til at forankring af implantatet.

 

Hvilke patienter egner sig ikke til et implantat?

Helt unge mennesker bør ikke få lavet et implantat. Først i ca. 20-21 års alderen kan behandling med et tandimplantat startes, idet kæberne indtil da stadig er i vækst.

Patienter, der har fået strålebehandling mod hoved-hals regionen og patienter med knoglekræft, som er blevet behandlet med medicin af typen ” bifosfonat ”, er heller ikke egnede til behandling med et tandimplantat. Hos disse patienter er kæbernes helingsevne væsentlig nedsat, hvilket udgør risiko for at implantaterne ikke vokser fast.

Endelig er det vigtigt at patienterne kan samarbejde til hele behandlingen – både ved indsættelsen, men endnu vigtigere til rengøringen i efterforløbet og på lang sigt.

Hvilke sygdomme og hvilken medicin kan påvirke helingsprocessen og hvorfor?

  • Diabetes (sukkersyge). Som udgangspunkt ikke noget problem, såfremt patienten er velreguleret. Hvis ikke er der øget risiko for helingsproblemer.

  • Osteoporose (knogleskørhed). Udgør i sig selv ikke noget problem for implantat behandlingen. Dog kan behandling med bifosfonat i mere end 5 år, medføre øget risiko for helingsproblemer.

  • Kemoterapi. Det sænker patienters immunforsvar med deraf øget risiko for god heling.

  • Blodfortyndende medicin. Udgør i sig selv ikke noget problem for implantatet. Der kan dog være en øger risiko for øget blødning ved selve implantatoperationen og umiddelbart herefter. Risikoen er dog begrænset. Tandlægen skal kende til denne medicinering og evt tale med egen læge mhp kort stop af medicin inden operationen.

  • Rygning øger risikoen for overlevelsen af et tandimplantat.

Implantatbrochure6Hvad er prognosen for et tandimplantat:

Som udgangspunkt har et tandimplantat god holdbarhed. Men det er en forudsætning at implantatet holden grundigt rent fra start og at de regelmæssige kontrolbesøg laves.

Det største problem er infektion omkring implantatet , som opstår ved mangelfuld mundhygiejne. Infektionen / betændelsen kan som regel slås ned ved lokal behandling / rensning eller antibiotika.

Under de bedste betingelser fungerer et implantat i underkæben i 97 % af tilfældene efter 10 år. Og i overkæben findes implantatet stadig hos 95 % efter 10 år

Hvordan foregår en implantatbehandling?

Fase 1

Indgrebet foregår i lokalbedøvelse med steril opperationsdækning. Der bores et hul i kæbebenet, hvor implantatet forsigtigt skrues ned i.

I nogle tilfælde dækkes implantatet til med slimhinden henover i helingsperioden, mens det andre gange stikker igennem slimhinden ud i mundhulen. Om det er åben eller lukket heling afhænger af knoglehøjde eller om der lavet knogleopbygning.

Helingsperioden

Her afventes at implantatet integreres med knoglen og derfor ikke må belastes.

Det kan vare fra en til fem måneder afhængig af hvor i kæben implantatet er isat.

Fase 2

Når helingsperioden er vel afsluttet og et røntgen har vist , at implantatet er fint helet ind, kan abutmentoperationen foretages . Her frilægges implantatet. Abutment / mellemstykket sættes på implantatet, hvorpå der monteres en helingshætte for at få tandkødet til at hele pænt omkring implantatet.

Patienter som ved fase 1. har fået monteret en synlig helingshætte , skal ikke igennem en fase to operation.

Aftryk til implantat.

Implantatbrochure51Tandkødet heler pænt efter ca 2 til 4 uger og der kan nu tages et aftryk til tandkrone, tandbro eller tandprotese.

Aftrykket sendes til vores laboratorietekniker som laver kronen.

Kronen bliver enten skruet eller cementeret fast til abutmentet.

 

 

 

 

 

- Denne side indeholder billeder venligst udlånt af Tandlægeforeningen


Print   Email