Tandkødsbetændelse og paradentose

Tandkødsbetændelse

Giver et rødt, let hævet, løst og ømt tandkød. Ved børstning samt brug af tandtråd og tandstikker bløder det. Mange patienter vil for at undgå blødningen, derfor børste mindre på tandkødet og undlader tillige at rense mellemrummene. Herved skabes en ond cirkel.

For at opnå og opretholde et sundt tandkød, skal den onde cirkel brydes. Skadelige belægninger (plak) skal fjernes på alle tandens flader. Det er derfor vigtigt at børste tænder to gange dagligt med den rette teknik, enten manuelt eller med en el-børste og huske at bruge tandtråd. Med alderen er de fleste nødt til at bruge tandstikkere og små mellemrumsbørster.

 

redflesh - Betændt tandkød

15 1 - Sundt tandkød

Sundt tandkød

Er lyserødt, nubret og stramt bundet ind til tanden. Sundt tandkød bløder ikke. Tandkødslommen er ikke dybere end 2-3 mm. Tandkødslommen er ombukningen af tandkødet ved tandhalsen.

 

Paradentose

Er betændelse i tandkødet, som har bredt sig til de dybereliggende væv. Det skal forstås sådan , at en ubehandlet tandkødsbetændelse kan sprede sig ned langs tandens rod.

Betændt tandkød sidder mere løst omkring tanden. Herved dannes en spalte, kaldet lomme, eller i fagsprog en poche. Ved en begyndende paradentose er tandkødslommen 4 mm. Ubehandlet vil lommen blive dybere og dybere, idet kroppens eget immunforsvar i forsøget på at bekæmpe betændelsen, nedbryder vævet omkring tanden.

Når knoglen omkring tanden gradvis forsvinder, mister tanden sit fæste og bliver løs.

 

Paradentose kan opleves ved at tænderne bliver lange, idet roden ses. Hos nogle patienter flytter tænderne sig. 

Paradentose kan give dårlig ånde.

Du har særlig risiko for at udvikle paradentose, hvis du:

  • tandstenparadentose

    - Tandsten hos ryger

  • Ryger

  • Er arvelig disponeret

  • Har dårlig mundhygiejne

  • Har systemiske sygdomme; eks Diabetes

  • Lider af stress

  • Har nedsat immunforsvar.

Behandling af paradentose/Tandkødsbetændelse:

Tandlægen eller tandplejeren laver en grundig undersøgelse (PUD) Herved skabes et overblik over sværhedsgraden. På baggrund af den kliniske måling af fæstet, måling af lommer, blødning, pus og løsning, laves en plan for behandling.

Formålet med behandlingen (Udvidet tandrensning + tandrodsrensninger) er at standse nedbrydningen af knoglen omkring tænderne. Vi sigter mod at få den aktive paradentose til at blive passiv.

Det gøres ved fjernelse af al tandsten og plak i lommerne. Det kan være nødvendig med lokalbedøvelse ved en paradentosebehandling. I svære tilfælde gives supplerende antibiotika.

Ved meget dybe lommer kan det blive nødvendigt med en operation af tandkødet. En vigtig del af behandlingen, er instruktion i rigtig mundhygiejne samt de efterfølgende nødvendige kontroller.

Hvis paradentose behandles, kan tandkødet igen blive sundt. Men det fæste som tanden har mistet pga betændelsen, gendannes ikke. Det betyder, at løse tænder i nogle tilfælde kan blive mindre løse, hvis de behandles. Men du skal selv gøre en indsats.

Følg disse råd:

Vær omhyggelig med mundhygiejnen dagligt. Husk tandmellemrummene.

Få fremadrettet regelmæssig paradentosebehandling hos din tandlæge.

Bliv ikke ryger.  

 


Print   Email